• Inedprojects1
  • Inedprojects2
  • Inedprojects3
  • Inedprojects4
  • Inedprojects5
  • Inedprojects6
  • Inedprojects7
  • Inedprojects8
  • Inedprojects9
  • Inedprojects10

 "Armoede bestrijden is geen daad van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid. Het is de verdediging van een fundamenteel mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven. Zolang armoede blijft bestaan, is er geen echte vrijheid". (Nelson Mandela)

Welkom op de website van INED projects!
Wij implementeren (kleinschalige) ontwikkelingsprojecten in Indonesië in het kader van de VN's
Sustainable Development Goals.
INED is een afkorting van INdonesie en nEDerland
Image

Tevens brengt onze site ook kort actueel nieuws uit Indonesië. Met name uit Sulawesi (regio Makassar, Majene, Mamuju, Toraja) en de (ZO)Molukken. Ook aankondigingen van bepaalde activiteiten en evenementen. Wij adviseren dan ook om frequent onze site te raadplegen. Ook geven wij informatie over de activiteiten waar wij  een bijdrage aan leveren, middels foto's en verslagen.

Onze website is in het Nederlands, Engels en Bahasa Indonesia. Zie 'vlaggetjes' linksboven 

BINNENKORT WORDT ONZE WEBSITE VERNIEUWD, VERBETERT EN AANGEPAST

INED Projects is een organisatie met een bestuur en een wisselende vrijwilligersgroep. De kern bestaat uit 5 tot 7 vrijwilligers. Zij zorgen voor het beleid, voorlichting, financieel beheer, coördinatie en administratie. Daarnaast worden themagroepen samengesteld van vrijwilligers. Voor de komende jaren zijn dat de volgende themagroepen: a. Gender b. Jongeren c. Mensenrechten  d. Armoedebestrijding e. Klimaatverandering f. Kolonisatie en dekolonisatie van Indonesië

Image
Image

Stichting INED Projects heeft een ANBI status/keurmerk
(ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling houdt in dat wij als stichting voldoen aan een aantal voorwaarden)

en staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Chamber of Commerce
No. 56521952
Image

Image
Edit Page