Helmond Milleniumgemeente

Foto: Jan Hendriks, gemeente Helmond, Internationale Betrekkingen & Adviseur HelMondiaal
Image

INTERNATIONALE BETREKKINGEN
Voorzitter: Fons Jacobs (ex)Burgemeester

Informatie:
Helmond ervaart dat een gemeente steeds meer partner wordt op het internationale terrein. Die verantwoordelijkheid wil de gemeente Helmond ook waar maken door haar bijdrage aan internationale ontwikkelingen in verschillende vormen tot uitdrukking te laten komen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 3 februari 2009 het beleidskader internationale betrekkingen vastgesteld.

Uitgangspunten:
Als uitgangspunten voor het internationale beleid heeft de gemeenteraad het volgende vastgesteld:

Helmond kijkt verder dan de eigen grens en doet dat bewust;
Helmond onderschrijft de door de Verenigde Naties gestelde millenniumdoelen en neemt daarvoor ook verantwoordelijk-heid;
Helmond stelt zich solidair op met de zwakkeren in deze wereld;
Helmond profileert zich in Europees verband en neemt in projecten het initiatief.

Deze uitgangspunten krijgen op verschillende manieren vorm, met name door:

 • het onderhouden van contacten met stedenbanden
 • het ondersteunen van hulpverleningsprojecten
 • het bewustmaken van Helmonders van de problematiek in ontwikkelingslanden
 • het bevorderen van economische relaties buiten Nederland
Image
 • Circa 12 organisaties zijn lid van de overkoepelende orgaan HelMondiaal. Toen INED Projects zo'n tien laar geleden lid werd, gaf Thomas een (powerpoint)presentatie over de projecten die destijds lopende waren en de gerealiseerde projecten. INED Projects had nauwe contacten met Jan Hendriks en Fons Jacobs, destijds burgemeester in Helmond
 • Ondervermelde organisaties cq stichtingen zijn lid van HelMondiaal:

▪️Stichting INED Projects, projecten in Indonesië 

▪️Stichting Kadowinja, projecten in Kenia

▪️Wereldwinkel

▪️Stichting Pater Toon Gruyters, projecten in zuid Amerika

▪️Stichting San Marcos

▪️Stichting Ubuma. Projecten in Oeganda

 • Nader bericht :
 • De laatste jaren is HelMondiaal aan verandering en regels onderhevig. Sinds Fons Jacobs burgemeester af is, zijn de activiteiten van HelMondiaal op een 'lager pitje gestrand'. Andere oorzaken die ten grondslag liggen zijn 'andere' raadsleden, (?)gewijzigde gemeentebeleid ten aanzien van Internationale Betrekkingen etc. Op een gegeven moment was de samenwerking stroever geworden. Enkele leden van HelMondiaal hadden gehoopt op een doorstart. Jan Hendriks heeft zijn persioengerechtigde leeftijd bereikt. We hopen toch nog dat dit soort initiatieven nieuw leven wordt ingeblazen. 
 • In dit kader vinden wij het belangrijk dat de Gemeente Helmond de bewoners middels (bewustwordings)activiteiten op de hoogte brengt van klimaatverandering, de situatie elders in de wereld, de achtergronden van de diverse etnische bevolkingsgroepen. Maar ook het (financieel) ondersteunen van vrijwilligerswerkgroepen, organisaties en stichtingen die zich hiervoor (al jaren) inzetten.
 • Wij zijn de burgemeester van Helmond Mevrouw Blanksma-van den Heuvel zeer dankbaar dat zij zich heeft ingezet om de grafrechten over te nemen van de KNIL-militairen en hun echtgenoten die in Helmond zijn begraven. Tevens ook erkentelijk dat er speciale gedenkstenen worden geplaatst als gebaar voor eerherstel voor de Molukse KNIL-militairen. Mede door inspanning van vrijwilligers van de Molukse stichting Ain ni Ain Helmond.
 • De onthulling vond plaats op woensdag 14 december 2022 van 10.00 tot 11.30 uur op de Rooms-Katholieke begraafplaats 72 in Helmond.
Kleinzoon Laquay als 7 jarige destijds verricht 'vrijwillgerswerkzaamheden" ten behoeve van INED Projects. Later ging hij mee naar Indonesië om onze projecten te 'monitoren'.
Image
Edit Page