NIEUWS

Image
Image

Augustus 2021 tot heden: 

Wist u dat :

• ... er geconstateerd wordt dat de bijeenkomsten in het kader van de Keïeze adat weinig animo is bij de 3e en 4e generatie. De 3e gen. met name die vrijwilligerswerkzaamheden verrichten bij de plaatselijke welszijnstichting richten zich meer op, noem het maar "fun-activiteiten" of Sinterklaasmiddagen en 'n aantal die zich hard maken om het behoud van de "Molukse wijk". Er zijn werkgroepen wordt gemeld en geschreven. Doch door wie deze werkgroepen worden bemand is onbekend omdat het ontbreekt aan een duidelijke doelstelling en een organisatiestructuur of organigram. Wellicht is het 'binnenskamers' bekend, doch de gemeenschap weet niet eens hoe en op welke wijze het bestuur gekozen is. 

• ...de meeste nikkelreserves van Indoneisë zich bevinden op Sulawesi en Halmahera. De nikkelwinning begon in eerste instantie met kleinschalige mijnbouwactiviteiten tijdens de Nederlandse koloniale periode. Indonesië heeft de grootste jaarlijkse productie en reserves van nikkel ter wereld. Ja u leest het goed 'ter wereld'. Op grote schaal wordt het geëxporteerd naar landen die bekend staan om hun auto-industrie, oa de VS, Duitsland, Japan enz. Deze landen hebben reeds miljarden geïnvesteerd in de nikkelindustrie. Omdat nikkel nodig is voor oplaadbare batterijen en dus cruciaal voor electrische auto's. Toch is er kritiek. Het milieu wordt enorm geschaad. Inmiddels is er al ruim 500.000 hectare bos gekapt op Sulawesi. Indonesië echter ziet voordelen in rijkdom en macht. De arbeiders in de nikkelmijnbouw hebben van zich onlangs laten horen vanwege onderbetaalde salarissen en het aannemen van arbeiders uit China. Jammergenoeg heeft deze geleid tot onderlinge schermutselingen met 2 dodelijke slachtoffers. (din. 17-1-2023)

• ...Nederland de grootste exporteur is van plasticafval naar Indonesië. Nieuw onderzoek van Plastic Soup Foundation heeft dit aan het licht gebracht en wil zo snel mogelijk een exportverbod. Zolang dit verbod niet van kracht is zal de Indonesische bevolking slachtoffer worden van de gevolgen welke dit met zich meebrengt. INED Projects heeft o.a. in dit kader met de Malangse organisatie Agatha Tunas Bangsa een samenwerkingsovereenkomst om te willen bijdragen aan bewustwordingsactiviteiten e.d. Voor meer info lees op deze site onder het kopje Nieuwe Projecten, welke aanhangt onder de topic Projecten & Activiteiten & Acties.

Image
Image
Image

◾️ za. 22-10-2022: INED Projects heeft enige tijd geleden een offciële uitnodiging ontvangen van de Bupati/Regent van de Kei-eilanden om aanwezig te zijn bij de officiële  opening van Festival Pesona Meti Kei. Deze grootse jaarlijks terugkerende activiteit werd gisteren geopend. Onze uitnodiging hiervoor kwam via de Ketua/vz en secretaris van het organisatiecomité oftewel Panitia FPMK. De feestelijkheden zijn van 21 tot en met 26 oktober 2022. Zie verder onder Projecten & Activteiten & Acties en klik vervolgens op Activiteiten.

◾️ Bij FOTO ALBUMS onder DIVERSEN wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de Rock & Roll muziek in Nederland waarvan de grondleggers de Indorock bands w.o. ook een aantal Molukse muziekgroepen waren. Daarvoor sprak men van 'saaie muziek'. Lang werd gesuggereerd dat het nummer Kom Van Dat Dak Af van Peter Koelewijn en zijn Rockers de grondleggers van de (ruige) rockmuziek waren. De muziekliefhebbers van weleer en de destijds bekende muziekbladen zijn van gedachten veranderd en geven die eer nu aan de Indorock die de echte pioniers waren op dat gebied.

Image
Image
Image

◾️ Ter info: Omdat INED Projects vind dat zo nu en dan zaken inzake het verblijf en aanwezighed van Molukkers in Nederland worden "geromantiseerd" achten wij het noodzakelijk om niet voorbij te gaan aan het feit dat er ook onderlinge etnische en religieuze twisten hebben plaatsgevonden. Dat dit zeker benoemd moet/mag worden. Met name in de beginperiode. In de 50er jaren waren er kampen (woonoorden) die slechts bewoond werden door Molukkers uit het zuidoostelijke deel van de provincie Maluku in Indonesië. Van de Kei-eilanden, de Tanimbar eilanden, Babar en Kisar eilanden en enkelen van de Aru eilanden en de eilanden Teon, Nila en Serua oftewel TNS eilanden. De volgende kampen huisvesten deze gezinnen: Kamp Laarbrug bij Ommen, Kamp Hoge Horst in Groesbeek, Kamp Vilheide in Mill, Kamp Bosweg in Montfort (L), Kamp Op de Loop bij Echt (L), Kamp Pietersberg bij Schattenberg, Kamp Baarschot bij Middelbeers, kamp Donzel bij Nistelrode.  Dat deze kampen alleen door zuidoost Molukkers werden bewoond was het gevolg van een in 1951 uit de hand gelopen grote onderlinge vechtpartij welke uitbrak in Kamp Lunetten bij Vught. In augustus 1951, het jaar dat de Molukkers (KNIL soldaten) met schepen naar Nederland werden 'getransporteerd' vond deze laffe onverwachtse offensief plaats. De zuidoost Molukkers die in minderheid waren werden onverwachts door een grote overmacht van 'midden Molukkers' met klewangs en andere wapens massaal aangevalen. (midden Molukkers van de eilanden Ambon, Haruku, Saparua en Nusalaut). Bij de zuidoost Molukkers vielen de slachtoffers. Waaronder een kind die een steen kreeg toegeworpen en het niet overleefde.  En enkele ooms die enkele vingers moesten missen en zelfs een hand. Dit gegeven vormt nog steeds een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Molukkers in Nederland. De motieven voor deze onverwachtse laffe en gemene aanval lopen nogal uiteen. Het vermoeden dat zuidoost Molukkers zich wilden distantiëren van de RMS, het apart "hun" eigen culturele uitingen zoals de Menarie en Cakalele ten uitvoer te brengen etc. zijn enkele redenen die wij van de 1e generatie  horen. Doch géén enkele reden geeft het recht om zomaar iemand of een onbewapende groep met steek -en slagwapens te bestormen. Het blijft een vervelende lafhartige "racistische" daad. Feit blijft dat de daders van de midden Molukken waren en protestant en racisties. Daders zijn nimmer veroordeeld.                                             Ook in het grote kamp Schattenberg werden Molukkers met een islamitische achtergrond gediscrimineerd door protestantse midden Molukkers. Veel Islamtische Molukkers verhuisden naar kamp Wyldemerck in Balk Friesland. Later verhuisden zij naar stenen huizen in Ridderkerk en Waalwijk.

Niet lang na deze gebeurtenis werd de Kepentingan Rakyat Pulau Pulai Terselatan (KRPPT) opgericht. Een belangenorganisatie van zuidoost Molukkers. Deze organisatie zwoer de RMS af. Wat (dus) inhoud dat zij niet achter het streven  stond van een vrije Republiek der Zuid Molukken.  Eén van de oorzaken van deze 'onderlinge strijd' vond haar oorsprong in feite al tijdens de kolonisatie. De ver afgelegen eilanden ten zuiden van de midden Molukken werden als 'minderwaardig' gezien. De midden Molukken werd eerder gekoloniseerd. Gevolg is dat men bepaalde 'gedragingen' van de kolonisator overneemt. Zie hier "de geboorte van het Gekoloniseerd Bewustzijn" dat zich afspeeld(e) op mikro -meso -en makroniveau. Feit is dat er behoorlijk 'onderling' gediscrimeerd werd en velen van de 1e generatie zich schuldig maakten aan racisme. Zelfs vrouwen uit Java, Sulawesi, Sumatra, Bali, Kalimantan die getrouwd zijn met een Molukker werden gediscrimineerd. Gelukkig zijn de onderlinge verhoudingen verbeterd. Sinds de opkomst en de "start" van het Moluks welzijnswerk eind 60er begin 70er jaren is de toenaderingsproces op gang gekomen als het ware.

  • 'n Ander 'interessant' detail is het volgende: Enkele jaren nadat bovenvermelde kampen c.q. woonoorden waar slechts zuidoost Molukkers woonden werden opgeheven ging men verhuizen naar andere kampen/woonoorden en stenen huizen, in de (Mol) volksmond Molukse wijken. Zelfs binnen de Molukse Tenggara gemeenschap koos men voor de z.g. Pulau-schap danwel religieuze verbondenheid. Het gros van de kamp Laarbrugbewoners van het eiland Groot Kei verhuisden naar de wijk in Zwolle. Terwijl de kampbewoners van het eiland Klein Kei naar de wijk in Zevenaar vertrokken.Beide groepen zijn protestant.
  • De bewoners van kamp Hoge Horst in Groesbeek, kamp Vilheide in Mill en kamp Baarschot in Middelbeers verhuisden allen naar kamp Donzel in Nistelrode. Alle bewoners van deze drie genoemde kampen zijn katholiek. Medio 60er jaren verhuisde men naar de wijken Nistelrode en Helmond. 'n Enkeling naar Rijssen, Zevenaar of die gerepatrieerd zijn naar Indonesië.
  • De verdeling die men destijds maakte in religie en eilandafkomst is ons niet bekend of het een bewuste keuze was. We weten wel dat Nederlandse geestelijken hierin van inloed zijn geweest. Feit blijft dat bij de 1e generatie Molukse KNIL militairen velen zich hebben schuldig gemaakt aan discriminatie en racisme. 
Image

Vertaling (en betekenis) van belangrijke afkortingen

Bahasa Indonesia/Indonesisch                                                              Nederlands

KBRI (Kedutaan Besar Republiek Indonesia)                                            Indonesische ambassade

Duta Besar                                                                                                 Indonesische ambassadeur

Walikota                                                                                                     Burgemeester

Gemeente                                                                                                  Kotapraja

Ibu kota                                                                                                      Hoofdstad

Kampung                                                                                                   Dorp

RMS (Republik Maluku Selatan)                                                                Republiek der Zuid Molukken

RI (Republik Indonesia)                                                                              Indonesië

Kabupaten                                                                                                 Onderdistrict of Regentschap

Bupati                                                                                                        Regent

Kepulauan                                                                                                 Eilandenrijk

LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat)                                                    NGO (Non-govermental organizations) Niet-gouvernementele organisatie. Onafhankelijk van de overheid

KNIL                                                                                                         Koningklijk Nederlands-Indisch Leger

Edit Page