Nieuwe projecten

Een van de belangrijkste oorzaken, zoniet de belangrijkste is dat de Covid-19 pandemie die overal om zich heen sloeg,  onze werkzaamheden voor INED Projects behoorlijk heeft vertraagd. Daar bovenop de veranderende beleidsmaatregelen als het gaat om Internationale Samenwerking, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, waar wij telkenmale rekening mee dienen te houden. Doch de Sustainable Development Goals blijven gehandhaafd. En daar zijn ook onze "komende" en/of "nieuwe" projecten op gebasseerd. Wel Step by Step. Zodat men ruimte heeft om zich goed voor te bereiden en te monitoren wat prioriteit verdiend. De Global Climate Change zal een belangrijke aspect worden.   

1. Gezamenlijke project met Agatha Tunas Bangsa in Malang op Java

Image

Meer gedetailleerde Informatie over dit project volgt binnenkort.

Met name onze bijdrage aan bewustwordingsactiviteiten over de gevolgen die de klimaatverandering met zich meebrengt en de productie van plastic door de industrie die bijdraagt aan deze gevolgen. Wist u dat Indonesië een zeer grote vuilnisbelt heeft in Bantar Gebang Bekasi bij Jakarta ? Het is ons al jaren bekend dat plastic een ernstige bedreiging vormt voor het milieu. Een groot deel van de weggegooide plastic stroomt naar de oceanen. Het is dus niet slechts funest voor mensen maar ook voor vogels en zeedieren. Zij eten per ongeluk deze plastic en sterven hierdoor. De vraag is hoe wij het plastic probleem moeten oplossen. De Verenigde naties heeft in 2017 op Bali tijdens de World Ocean Summit de Clean Seas Campagne gelanceerd. Gastland Indonesië heeft tijdens de top beloofd om in 2025 de plastic vervuiling met 75% terug te dringen. Het land start met een grote bewustwordingscampagne om het tij te keren. Het heeft zelfs uitdrukkelijk aan organisaties in het maatschappelijk middenveld (ngo's) gevraagd om met de overheid samen te werken om dit prbleem gezamenlijk aan te pakken. INED Projects en Agatha Tunas Bangsa willen hieraan een bijdrage leveren. 

Tijdens het bezoek van Koning Willem Alexander aan Indonesia heeft het Nederlands Ministerie van Infrastructuur en de East Java Provence Water Agency een Memorandum of Understanding getekend voor water & wasten management.

De inzet van Agatha Tunas Bangsa is niet alleen REDUCE, RE-USE en RECYCLE (de 3 R's is overheid beleid) maar uiteindelijk moeten wij naar REJECT en REFUSE. Zero plastic door alternatieve verpakkingen promoten. INED Projects deelt deze mening.

Professor dr. Frans Wijsen van de Radboud Universiteit Nijmegen en Universitas Gaja Madja in Yogyakarta op Java deelt zijn jarenlange ervaring in deze materie met het bestuur en vrijwilligers van INED Projects. Wij leren er ontzettend veel van in deze moeilijke maar interessante kwestie.

Image

2. Projecten en scholing Mondiale Bewustwording

Ined Projects vind het belangrijk dat de bestuursleden, intermediairs en vrijwillige medewerker(st)ers goed op de hoogte blijven en bewust zijn wat er internationaal speelt. Met de nadruk op een aantal ontwikkelingsdoelen zoals bv. armoedebestrijding, economische groei voor met name degenen die het niet breed hebben, klimaatactie, de strijd tegen plasticafval. INED Projects heeft sinds kort een samenwerkingsovereenkomst met Agatha Tunas Bangsa die rondom Malang actief is. 

Als het enigszins kan nemen wij deel aan actuele relevante trainingen e.d. Zowel in Nederland als in Indonesia.
Image

3. Veeteelt Project/Proyek Peternakan

60% van de bevolking op de Molukken woont op het platteland. Ze zijn voornamelijk afhankelijk van de opbrengsten uit de land- en tuinbouw. Dit is geen vetpot omdat ruim 35% van hen onder de armoedegrens leven. Met nog geen 400.000 Rp per maand. Dat is 1 euro per dag.Veeteelt is nog een onderontwikkelde sector op de Molukken. De tuinen van de boeren zijn verbouwd met gewassen, dus veel geld voor andere investeringen zijn er niet. Een deel van de grond zal geschikt gemaakt moeten worden. Aangepaste afrastering. En nog belangrijker, de boeren moeten een omslag maken. Dit is niet eenvoudig. De boeren moeten omschakelen en klaargestoomd worden om op een diervriendelijke wijze vee te onderhouden. Van landbouwer naar veeboer. Wel kleinschalig zodat de cultuuromslag tijd krijgt om te slagen. Dus training is noodzakelijk. Gelijkertijd wordt geïnvesteerd in 13 koeien (2 jaar oud). Zij worden ondergebracht bij 13 gezinnen. Ze hoeven dus maar 1 koe te verzorgen. Ze leren om de koe te verzorgen. De nodige ervaring op doen en nieuwe kennis op te doen. Na een jaar zullen de koeien kalveren werpen. De 13 moederkoeien worden overgedragen aan de volgende 13 gezinnen. Hierdoor krijgt het een revolving karakter.
Met dank aan Mevr. Ing. Heusschen van de Rabo-bank voor de financiële bijdrage van Share4More.

Image

Door de afgelopen Bupati(regent) -en presidentsverkiezingen is de politieke situatie van dien aard dat het ook zijn weerslag heeft op onze projecten. Met name de communicatie met de lokale NGO en de PEMDA(lokale overheid). In ieder geval is begonnen met het benaderen van potentiële 'boeren' en het administreren daarvan. Dit vergt zelfs veel tijd en geduld. Een deel is reeds begonnen met de training. Er is een vaste locatie. Deze wordt gefaciliteerd door Yayasan Larwul Ngabal. Kortom momenteel loopt het nog gestaag, maar er zit zeker schot in. Een ander punt is dat de koeien niet te koop zijn op de Kei-eilanden. Dus ze moeten op transport op een boot van het ene eiland naar het andere. Ook hier zijn kosten aan verbonden. In ieder geval bliiven wij u op de hoogte houden over de stand van zaken en de verdere ontwikkelingen,

*Laatste nieuws mbt Veeteeltproject:
Een van onze bestuursleden, tevens lid van VvVM en stichting HelMondiaal gaat naar Indonesie. Zij combineert dan haar activiteiten (Congres in Ambon) met het monitoren van onze lopende en gerealiseerde projecten, w.o. het veeteeltproject in Maluku Tenggara. Tevens zal zij deelnemen aan de socialisatietrainingen en zal zij als moderator fungeren. Ook de trainingen van de boeren zal zij volgen en verslag van doen. Wij wachten op haar bevindingen en verslagen.

4. Ondersteuning weeshuis en internaat op de Kei-eilanden in het zuidoosten van de Molukken

De Kei eilanden bestaan uit de hoofd eilanden Kei Kecil/Klein Kei en Kei Besar/Groot Kei. Als men naar Kei Besar wil moet dat per boot. De boottocht duurt ruim één uur. Kei Besar is erg bergachtig in tegenstelling tot Kei Kecil. De infra-structuur op Kei Kecil is ook beter dan op Kei Besar. Hoewel de laatste jaren flink wordt gewerkt aan de verbeterring van de infrastructuur. Op Groot Kei kunnen de kinderen na de basisschool naar de SMP of SMA (vergelijkbaar met het vroegere LHNO en MULO). Willen zij hierna verder een studie volgen dan moet men naar Klein Kei of naar Ambon in de midden Molukken. Aangezien er op Groot Kei oftewel Kei Besar geen voorzieningen zijn zoals een weeshuis of internaat is INED Projects reeds enige tijd bezig met een onderzoek in samenwerking met een locale NGO, waar wij reeds jaren een samenwerkingverband hebben om naar de mogelijkheden te bekijken om dit te realiseren op Groot Kei. In de hoofdstad Elat en de nabij gelegen Katlarat zijn er leegstaande panden en een oude pastorie die eventueel dienst kunnen doen als weeshuis cq internaat. Natuurlijk na de nodige verbouwing en aanpassingen. In Katlarat is een klein ziekenhuis.

5.educatie

Image

Educatie is een term zoals men weet wat meerdere facetten omvat. Het is onderwijs, opvoeding binnenschools en buitenschools. Het betreft ook leerproceesen en overdracht van verzamelde kennis. Dit kan op een heel bredere terrein. INED Projects en Agatha Tunas Bangsa zijn reeds bezig met bewustwordingprocessen. Tegelijkertijd ontwikkeld zich de brains van de kinderen (o.a. doelgroepen van beide organisaties), essensieel als onmisbaar onderdeel. Dit geldt niet slechts voor kinderen in Indonesia maar overal. Kortom de basis om resultaatgerichte bewustwordingsactiviteiten te implementeren is op een goede manier vorming en training te geven aan kinderen. Wij willen hieraan een bijdrage leveren.

6. Computerlessen

Image

 In een klein dorp op Kei-Besar(een klein eiland in het oostelijke deel van Indonesië, provincie Maluku) is de kerk reeds gedeeltelijk gerenoveerd. Mede door een inzamelingsactie in Nederland. Naast de kerk ligt de pastorie met 2 lokalen. Beide lokalen worden oa gebruikt tbv bijeenkomsten, vergaderingen, repetitie kerkkoor, huiswerkbegeleiding, (korte) cursussen ed. Ze maken nog steeds gebruik van verouderde spullen, zoals kapotte schoolbankjes en er is geen sanitatie en schoon water. Wat we beogen te doen is om een PC project te starten in het kader van de cursussen en aanbrengen sanitatie in het kader van hygiene. Met name de doelgroep gehandicapten en weeskinderen. De kerk en pastorie hebben een regionale functie. Dit houdt in dat circa 5 omringende dorpen daar gebruik van kunnen maken. Zodat zij niet dagelijks 10 km. te voet moeten afleggen naar de 'hoofdstad' Elat. Dit project is in samenwerking met de lokale Sekolah Inpres. Wij houden u op de hoogte inzake de vorderingen. Dit project werd mede geïmplementeerd door de Pemerintah Daerah/lokale overheid en financieel ondersteunt door Stichting Herbahortus.

Doch voor de continuering van dit project zijn wij afhankelijk van donaties, Deze "deel-project" vormt een onderdeel van Project El Bulil.

Image

Aanvankelijk was er een begin gemaakt om een computerproject te realiseren op Sulawesi. Contacten werden gelegd en waren er al. Helaas heeft de Covid-19 pandemie roet in het eten gegooid. Gevolg is een stagnatie van bijna twee jaar. Het voornemen is om dit weer op te pakken en te starten in de regio Majane-Mamuju en/of in Makassar-Katangka. In Jakarta werd er jaren geleden kleinschalig gestart in Cempaka Putih. Een van de deelneemsters is daarna een 'goedlopende' computerwinkel begonnen. Overigens hebben de dozen die op transport worden gezet in Nederland als eerste bestemming Cempaka Putih waar wij INED Projects een ruimte hebben om spullen op te slaan. Van hieruit gaat het naar Tanah Abang waar een transportbedrijf is geveestigd die met hun 'grote' boten het verder brengt naar de plaatsen van bestemming.

NB. 26-07-2013: De dozen die vorig jaar (2012) op transport werden gezet bestemd voor Sekolah Dasar Inpres zijn gelukkig aangekomen op de plaats van bestemming. Transportbedrijf Bagus Putra Perkasa uit Den Haag was in een zakelijk conflict met hun partner in Surabaya. Mede hierdoor heeft het zo lang geduurd.
* Maa. 05-08-2013: Vanmorgen bericht ontvangen van Herold Pattiasina van PT Fastro Toma dat de doos bestemd voor Ambon ook is aangekomen. Hij zal het naar de basischool van Kusu-Kusu brengen. In het dorp waar wij reeds een schoon drinkwater project hebben gerealiseerd.
* De dozen bestemd voor Makassar en het ziekenhuis in Majene-Sulawesi Selatan zullen na lange tijd gelukkig ook terecht komen.

Investeren in de Indonesische jeugd zal moeten leiden tot hogere toekomstige economische groei en dient als middel tegen de bestrijding van armoede. INED Projects wil hierin een bescheiden rol in spelen. Details volgt.
In samenwerking met Stichting/Yayasan Yanmarindo in Majene op SulawesI zijn we van plan om een (schoon)drinkwatervoorziening te realiseren en een school voor gehandicapte kinderen en weeskinderen te renoveren danwel een nieuwe van de grond te krijgen. Met name extra aandacht voor sanitatie en hygiene. Ook financiele giften voor dit goede doel zijn uiteraard welkom.
Wij zijn nu reeds begonnen met de mogelijkheid te bekijken om een Veeteeltproject in 2015 te starten op Sulawesi.

INED heeft een ANBI status, dus zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.Want het zoeken naar de "eigen bijdrage" voor onze projecten zijn in deze tijd van economische recessie een moeilijke pad om te bewandelen. Verder houdt onze partnerorganisatie Stichting/Yayasan Yanmarindo zich mede bezig op het gebied van: Pertanian/Landbouw, Perhebunan/Plantage, Peternakan/Vee, Kehutanan/Bosbouw, Duurzame (zonne-energie). Op één van deze topics zal INED Projects zich ook voor inzetten.

6. Gezondsheidszorg-Bidang Kesehatan

Image
Met Light for the World (voorheen Dark&Light)in Veenendaal en Medic Foundation in Apeldoorn is gesproken over de mogelijkheid om het ziekenhuis Rumah Sakit Umum in Majene op Sulawesi te faciliteren op het gebied van staar en blindheid. Op advies van de direkteur van D&L hebben wij een bezoek gebracht aan Perdahki in Jakarta. De uitvoering zal, als alles meezit,verricht worden door Perdhaki die haar hoofdkantoor in Jakarta heeft. Perdhaki heeft ook haar specialisten naar Langgur op Kei en Saumlaki-Tanimbar gestuurd om mensen met staar te behandelen. Om dit allemaal voor mekaar te krijgen zal nog het een en ander moeten gebeuren. Gelukkig hebben wij een import- en exportbedrijf in Venlo weten over te halen die het transport van medisch apparatuur naar Indonesie voor haar rekening wil nemen. Ook zijn wij op zoek naar (gebruikte)computers, naaimachines, gereedschap, houtbewerkingsmachines, zonnepanelen, rollators etc. Dus mocht u weten waar we deze kunnen krijgen, zorgen wij dat het opgehaald wordt en op transport wordt gezet naar Indonesië.

Werkbezoek BuZa Jakarta
In maart 2009 brachten wij op uitnodiging van de heer Djauhari Uratmangun, Directeur Generaal van de ASEAN-Group een bezoek aan Deplu (Ministerie van BuZa) in Jakarta. In de ASEAN zijn 10 zuidoost Aziatische landen vertegenwoordigd, waarvan Indonesia penhouder is. Doelstellingen en de doeleinden van de ASIAN zijn o.a. - om de economische groei, sociale vooruitgang en culturele ontwikkeling in het gebied te versnellen - om regionale vrede en stabiliteit te waarborgen enz. De ASIAN wordt wel nauwlettend en kritisch gevolgd door de Human Right Watching Group. Ook hier hebben wij in Jakarta een informatief gesprek gehad. De DirGen van de ASEAN gaat in ieder geval bekijken wat zij voor ons kan betekenen. Met name op het gebied van binnenlands transport ea faciliteiten. Djauhari was voorheen waarnemend ambassadeur van Indonesie in Nederland. Daarna was hij ambassadeur voor Indonesie in Moskou. En momenteel ambassadeur voor Indonesie in China. In Moskou zwaait nu Pak Lasro Simbolon de scepter. Daarvoor had hij een functie bij de Indonesische ambassade in Nederland en verrichte hij werkzaamheden in Africa. Ook met Pak Lasro onderhielden wij goede contacten en gaf hij medewerking aan onze activiteiten.

Werkbezoek Möwe in Dortmund
Op vrijdag 05-03-2009 hebben wij in Dortmund gesproken met Dietrich Weinbrenner. Hij is medewerker van Möwe.Institute for Mission Ecumenism and Global Responsibility of the Evangelical Church of Westphalia. Möwe heeft over heel Indonesia en Irian ontwikkelingsprojecten. Vorig jaar was de heer Weinbrenner gastspreker tijdens een seminar in Jakarta.

7. Contacten met de regent/Bapak Bupati Muhamad Taher Hanubun, Organisatie comité Pesona Meti Kei

Eind september, begin oktober 2022 ontving INED Projects een uitnodiging van de Bupati en de Panitia Pesona Meti Kei om aanwezig te zijn tijdens de openings -en sluitingsceromonie van de groots opgezette jaarlijks terugkerende activiteit. INED heeft mede als intermeidiar een match geregeld tussen een Westerse organisatie en de Regent/Bupati. Er ligt een uitnodiging bij de Bupati en zijn staf voor een werkbezoek aan Nederland. Wij proberen dit doorgang te laten vinden in 2023, anders in 2024. De organisatie hiervan krijgt in de loop van deze tijd nog gestalte. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De  vice-ambassadeur van Indonesia is hiervan reeds op de hoogte. Van beide zijden wordt een Letter of Recommendation verwacht.

Wij komen hier later op terug wanneer het concrete vormen begint aan te nemen.

Image

Wij denken aan de volgende activiteiten in Nederland:

 1. ▪️ontvangst ambassadeur Mayerfas/bezoek Indonesische ambassade KBRI
 2. ▪️bezoek Eerste en Tweede Kamer
 3. ▪️ontvangst/bezoek burgemeester met een Maluku Tenggara gemeenschap
 4. ▪️ontmoeting en kennismaking met Maluku Tenggara gemeenschap en aansluitend feestavond met culturele dansen etc.
 5. ▪️ontvangst door burgemeester Blanksma Helmond (topic stedenband Helmond - Langgur)
 6. ▪️bezoek High Tech Campus Eindhoven (o.a. topic studenten uitwisselingsprogramma)
 7. ▪️ontmoeting met bedrijfsleven zuidoost Brabant (topic matchen met potentiële investeerders)
 8. ▪️bezoek Provinciale Staten waarvan leden actief zijn als Statenlid met een Maluku Tenggara/Terselatan achtergrond
 9. ▪️seminar: gevolgen van World Climate Change
 10. ▪️ontmoeting, kennismaking met Maluku Tenggara kunstenaars en demo. over hun werken 
 11. ▪️bezoek Moluks Kerkelijk Centrum (MKC) te Houten in Utrecht.

🇳🇱🇮🇩🇳🇱🇮🇩

Edit Page