Gerealiseerde projecten

Info vooraf: Dit jaar 2022 bestaan wij officieel 10 jaar. Dat betekent dat wij in 2012 onze oprichtingsakte hebben ondertekent bij Notaris Spoormakers in Helmond en ons hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Doch onze werkzaamheden en ervaring op de terreinen  Armoedebestrijding, Internationale Samenwerking, Intermediair -en Consultancy werkzaamheden, Werklozenprojecten/Arbeidsmarktprojecten/Arbeidsbemiddeling Onderwijs en Training, Jeugdzorg, Drugshulpverlening, Reclassering etc. dateren van 10 tot 15 jaar daarvoor. Al met al toch kennis en knowhow van ruim 20 jaar.

Onderstaande gerealiseerde projecten staan (nog)niet in chronologische volgorde. Vóór 2021 had INED Projects een andere 'website-bouwer'. Nog niet alle gegevens zoals rapportages, foto's, filmpjes etc. zijn "overgeheveld'

Ondersteuning weeshuis

In 1998 is INED Projects begonnen met de ondersteuning van een Weeshuis/Panti Asuhan op de Kei-eilanden in het zuidoostelijke deel van de Molukken in oost Indonesië. Een waterput is aangelegd alsmede een moestuin. De houten bedden werden vernieuwd en dozen met schoolbenodigheden afgegeven.  De aanwezige zusters en vrijwilligers hebben training gekregen van een externe bureau. Tevens wordt huiswerkbegeleiding gegeven en waar nodig wordt gezocht naar stageplaatsen en de begeleiding hiervan. Ook aandacht aan lichamelijke opvoeding. O.a. het stimuleren van sport.

Tevens ook ondersteuning geregeld voor een weeshuis in noord Sulawesi en in Majene. Deze is nog 'lopende'. We hopen hiervoor binnen niet al te lang tijd dit project meer gestalte te geven. Ook hierin zijn we mede afhankelijk van donaties.

Image
Image

Project (schoon)Drinkwater

GEREALISEERD: In Kusu-Kusu op Ambon is in 1997 gestart met een (schoon)drinkwaterproject. De aanvraag werd 1,5 jaar daarvoor ingediend via TitanE en is inmiddels goedgekeurd door NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).
De werkgroep Kusu-Kusu Sereh nam dit project voor haar rekening. INED had toen nog geen rechtsgeldigheid als stichting.
In Kusu Kusu wonen vijfenveertig gezinnen met kinderen die destijds tijdens de onlusten gevlucht zijn. Door de vieze grondwater die niet goed gezuiverd wordt hebben de kinderen hier bijna allemaal diarree en verschillende ziektes.
Het schoonwaterproject wordt uitgevoerd door PT Fastro- Toma onze partner op Ambon. PT Fastro-Toma heeft jarenlang expertise in huis.
Op dit moment is in deze wijk een waterbron aanwezig. De waterbron is sterk vervuild. De bewoners hebben geen andere keuze dan water te halen van deze bron.
Dit bevordert niet de gezondheidssituatie van de bewoners. Om een drinkwatervoorziening te realiseren kan de gezondheidssituatie verbeterd worden. Het schoondrinkwater kan worden verkregen door grondwaterwinning. Uit Geo-electrische metingen is geconstateerd, dat in de grond ca. 30 meter diep grondwater aanwezig is. Dit grondwater is dan reeds door de natuurlijke filtering gezuiverd.
Het grondwater wordt via een hiertoe ontwikkelde dompelpomp naar boven getransporteerd en wordt opgeslagen in een opvangreservoir. De dompelpomp wordt aangedreven door zonne-energie. De zonne-energie wordt verkregen van zonnepanelen. In elk geval is dit het systeem dat PT Fastro-Toma hanteert bij de realisatie van drinkwatervoorzieningen. Uit afgeronde projecten is dit tot op heden de meest betrouwbare optie. Dit is betrouwbaar, geen brandstof, duurzaam en klimaat neutraal.
Vervolgens wordt het water vanuit de opvangreservoir naar verschillende afpunten in de wijk verdeeld. Dit geschiedt via gravitatie.

Image

De wijk Andreas Rt 01 Kusu Kusu Sereh heeft op dit moment ca 272 inwoners. Ter berekening van de capaciteit wordt rekening gehouden met 10% bevolking toename. Voor het dorp Kusu-Kusu is een capaciteit nodig van ca. 15 m3 water per dag nodig.

De bewoners van de RT 01 waren vluchtelingen vanuit het dorp Kasui, Oost Seram. De bewoners van het dorp Kasui waren migranten van de Kei-en Tanimbar Eilanden en belijden het Katholieke geloof. De omringende gebieden van het dorp Kasui zijn overwegend Moslims. Tijdens het conflict op de Molukken waren zij door de Moslim inwoners gedwongen om het Islamitische geloof aan te nemen. De wijze waarop was voor hen zeer gewelddadig geweest. Er werd bijtijds ingegrepen door het leger en zij konden dan naar Ambon vluchten om uiteindelijk in het gebied van Kusu Kusu Sereh terecht te komen. Overigens maken wij als werkgroep geen onderscheid in geloof/religie of etnische achtergrond.
De werkgroep onderhield goede contacten met hen tijdens de conflict periode en voorzag hen van hulpgoederen. Door deze contacten is deze aanvraag tot stand gekomen. Vervolgens hebben wij contact gezocht met Stichting TitanE voor begeleiding en ondersteuning ter realisatie van de drinkwatervoorziening. Als gevolg hiervan heeft Fastro Toma de partner van Stichting TitanE een survey laten uitvoeren.

Renovatie basisschool

GEREALISEERD: Voorts werd ondersteuning gegeven in zowat dezelfde periode als bovenvermelde project aan een Sekolah Dasar Swasta (basisschool, de Sekolah Inpres in het dorp Waur op het eiland Groot Kei in het zuidoostelijke deel van de Molukken). Deze school was in tegenstelling tot de 2 andere scholen (basischool en voortgezet onderwijs/SMA) in het dorp op de een of andere wijze achtergesteld. De 2 andere genoemde scholen werden reeds geholpen en gesponsord door 'n NGO uit Nederland. Alle scholen in het dorp hebben een regionale functie. Dit houdt in dat 5 tot 7 kampungs/dorpen in de regio gebruik maken van deze onderwijsvoorziening. Tevens betekent het dat scholieren niet meer dagelijks circa 10 km te voet hoeven af te leggen naar het hoofddorp op het eiland. Alle lokalen zijn betegeld, schoolbanken zijn aangeschafd. En we hebben een komputer met printer afgegeven, zodat een begin is gemaakt aan een computerproject. Met de pastorie is afgesproken dat zij een lokaal ter beschikking stellen om hieraan gestalte te geven. Ook hebben wij een aggregaat (generator) gekocht. Deze dient voor het opwekken van elektriciteit. Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen of onvoldoende elektriciteit is. Het kost hen ook geen moeite om het te verplaatsen. Bijvoorbeeld naar de lokalen waar computerlessen worden gegeven of andere activiteiten. Een ander alternatief is het gebruiken van zonne-energiepanelen. Daar is een ander project voor gestart.
Ook ondersteuning aan twee dorpen tbv een kleinschalige visserijproject in het zuidoosten vd Molukken. Dit is nog pril. Later meer..
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Cordaid.

Image
Image

Ziekenhuis/Rumah Sakit Umum in Majene, Sulawesi

In 2006 en 2009 brachten wij een bezoek aan dit ziekenhuis. Vanaf Makassar, de hoofdstad van Sulawesi (het vroegere Celebes) is het nog ruim 10 uren met de auto naar Majene. Gelukkig zijn de wegen verbeterd en gaat de rit via Pare-Pare en Polowali. Meestal pauzeren wij in Pare Pare. Op een hoger gelegen gedeelte nuttigen wij wat in een restaurant met prachtig uitzicht op de baai. Aangekomen in Majene bezoeken wij eerst familie en laten onze reiskoffers bij hen achter. De Bupati/regent van Majene zorgt meestal voor verdere transport. Dat houdt in dat wij een auto met chauffeur ter beschikking krijgen gedurende ons verblijf in Majene. Met de Bupati en regionale overheid hebben wij een samenwerkingsovereenkomst.
GEREALISEERD: Ook hebben wij ziekenhuisbenodigheden, medicijnen, verband etc. die oa geschonken werd door Allure van Wanda Kuipers en een gift van Medic Foundation Apeldoorn daar afgegeven. In de loop der jaren hebben wij tevens dozen met allerlei spullen op transport gezet richting genoemd ziekenhuis. Wij maken gebruik van transportbedrijf Bagus Putra Perkasa in Den Haag van bapak Eddy. Zie Foto Album
In augustus 2013 zal een van onze bestuursleden aanwezig zijn tijdens de 3-daagse Diaspora Congress in Jakarta. Hij/zij zal van de gelegenheid gebruik maken om onze projecten te bezoeken/monitoren.

Image
Image
Image

Trainingen, Empowerment, Projecten en Scholing Mondiale Bewustwording

Image

Activiteiten ism andere organisaties. O.a. Gemeente Helmond (HelMondiaal), In Indonesië met Sekolah Inpress te Waur, Yanmarindo in Majene op Sulawesi, Kumpulan Katangka in Makassar, e.a.

Image
Edit Page