INFORMATIE

Image

Sinds januari 2023 werken wij samen met Agatha Tunas Bangsa in Malang op Java. Het begon met een oriënterende gesprek bij de Radbouw Universiteit in Nijmegen. Wij werden benaderd door Prof. dr. Frans Wijsen die nauw verbonden is met Agatha Tunas Bangsa en tevens met Universitas Gaja Madja in Yogyakarta. Het bleek een goede match aangezien wij op bepaalde vlakken overeenkomsten hebben. Agatha Tunas Bangsa timmert al langer aan de weg. Professor Frans Wijsen voorziet ons tevens van bruikbare adviesen.

Image
Image
Image
  • opinie : zoals men kan zien is INED Projects een Niet Gouvernementele Organisate (NGO). Kortom zijn wij een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en onze activiteiten op "onze eigen wijze" richting geven op een maatschappelijk belang in de ruimste zin van het woord. Wel op basis van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door 193 wereldleiders, (allen lid van de Verenigde Naties) is ondertekent en 'verwoord' als de Sustainable Development Goals. Onze projecten op het thema Armoedebestrijding, Gezondsheidszorg, Schoon drinkwater, alle kinderen recht op onderwijs etc. zijn een onderdeel van genoemde SDG's. INED Projects richt zich op Indonesië. Op diverse pagina's van onze site ziet men foto's waarop onze medewerkers poseren met (een) Indonesische minister, Indonesische ambassadeurs, Ind. parlementariërs e.a. Men zou veronderstellen dat zij de verantwoordelijkheid in pacht moeten hebben om Indonesië te verlossen van armoede, dat mensenrechten niet worden geschonden (volgens critici en mensenrechen organisaties), aanpak van de corruptie op grote schaal, etc. Ondanks deze "minpunten" werkt INED Projects (met name in het verleden) samen met de Ind. ambassade. Wij met Molukse (Keieze, Tanimbarese, Tenggara, Terselatan, Sulawesi achtergrond) zijn vaak slachtoffers van een bevolking die eeuwenlang is gekoloniseerd en een gedeelte die, hoe men het ook wendt of keert een 'gekoloniseerd bewustzijn' heeft geinternaliseerd. "Samenwerking"met een overheid moet men in dit kader zien als "deuren gaan open", doch zeer zeker niet tot elke prijs.
  •  Wat betreft de koloniale oorlog het volgende: Ieder volk heeft recht op vrijheid en onafhankelijkheid. Met name een bevolking die jarenlang moest leven onder het gezag van een kolonisator. Geen een land heeft het recht een ander 'in te pikken' en vooral niet dat men onderdukt wordt. Men kan zich voorstellen dat eens een moment komt dat de bevolking in opstand komt. Na bijna 78 jaar onafhankelijk te zijn blijft het actueel met name hoe de kolonisator heeft huisgehouden. Wij vinden echter dat van beide zijden feiten zijn gepleegd die onder de noemer Oorlogsmisdaden kunnen worden gerangschikt.
  • Historici Remco Raben en Peter Romijn concludeerden in hun onderzoek TALEN VAN GEWELD dat aan beide kanten extreem geweld werd gebruikt, doch de oorzaken en motieven verschilden. Destijds keek de Nederlandse regering weg bij geweld in Indonesië: 'schandalen bleven binnenskamer '. 

17-08-2023        M E R D E K A    78 jaar

Edit Page